Polaroid

€79.00

Frame size (Floating Frame) 21 x 27 cm

2 Polaroids 14 x 10 cm